Cách setup tên và mật khẩu Wifi cho bộ phát 4G gắn sim TP-LINK MR6400

Bước 1: Kết nối với thiết bị Tplink mr6400 thông qua wifi mặc định phía dưới thân máy hoặc dùng dây LAN để kết nối (Nếu dùng máy tính để cấu hình)

Bước 2: Dùng trình duyệt web (IE, Firefox, Chrome, …) truy cập vào địa chỉ: http://tplinkmodem.net

Bước 3: Đăng nhập với tài khoản admin/admin

Bước 4: Chọn mục Quick Setup sau đó nhấn Next

Bước 5: Ở mục TimeZone chọn GMT +7 sau đó nhấn Next

Bước 6: Ở mục Dial Up giữ nguyên sau đó nhấn Next

Bước 7: Tại mục Wireless Name đổi tên Wifi (Lưu ý: Tên không có ký tự đặc biệt và không bỏ dấu)

               Tại mục Wireless Password đổi mật khẩu Wifi (Lưu ý: Mật khẩu phải đủ 8 ký tự trở lên)

Bước 8: Chọn Finish để kết thúc cấu hình