Với trang quản lý web, bạn có thể dễ dàng định cấu hình và quản lý Bộ định tuyến 4G LTE. Trang quản lý web có thể được sử dụng trên bất kỳ hệ điều hành Windows, Macintosh hoặc UNIX nào có trình duyệt Web, chẳng hạn như Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox hoặc Apple Safari.

Làm theo các bước bên dưới để đăng nhập vào bộ định tuyến của bạn.

  1. Nếu Giao thức TCP / IP trên máy tính của bạn được đặt thành địa chỉ IP tĩnh (cố định), bạn cần thay đổi cài đặt của nó để nhận địa chỉ IP tự động.

2. Khởi chạy trình duyệt web và nhập vào http://tplinkmodem.net hoặc http://192.168.1.1 . Đặt mật khẩu mạnh sử dụng 1-32 ký tự và nhấp vào Let’s Get Started.