Windows Mixed Reality pha trộn thế giới thực và nội dung ảo vào môi trường hỗn hợp, nơi các đối tượng vật lý và kỹ thuật số cùng tồn tại và tương tác. Bạn có thể điều chỉnh lượng thời gian nhàn rỗi trước khi headset tự động chuyển sang chế độ Sleep cho Windows Mixed Reality.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi khoảng thời gian chờ trước khi tai nghe tự động chuyển sang chế độ Sleep cho Mixed Reality trong Windows 10.

Lưu ý: Nếu headset của bạn đang ở chế độ Sleep và việc nhấp vào nút đánh thức không hoạt động, hãy khởi động lại PC.

Việc ngăn headset chuyển sang chế độ Sleep sau hơn 30 phút không hoạt động có thể gây hiện tượng lưu ảnh màn hình (burn-in).

Thay đổi thời gian chờ cho headset Mixed Reality trong Settings

  1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng Mixed reality.
  2. Nhấp vào Headset display ở phía bên trái.
  3. Chọn Never, Let Windows decide hoặc thời gian tính bằng phút hoặc giờ bạn muốn trong menu drop-down Sleep timeout ở phía bên phải.

Lưu ý: Thời gian chờ mặc định là 3 phút.

  1. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn
Thay đổi thời gian chờ cho headset Mixed Reality trong Settings

Thay đổi thời gian chờ cho headset Mixed Reality trong Registry Editor

  1. Mở Registry Editor (regedit.exe).
  2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Holographic
Điều hướng đến key này

3. Trong bảng điều khiển bên phải của key Holographic, nhấp đúp vào DWORD IdleTimerDuration để sửa đổi nó.

Lưu ý: Nếu muốn đặt là Let Windows decide, thì bạn sẽ cần xóa DWORD IdleTimerDuration nếu nó đã có sẵn và chuyển sang bước 5.

Nếu bạn không có sẵn DWORD IdleTimerDuration và không muốn để Windows quyết định, hãy nhấp chuột phải vào khoảng trống trong ngăn bên phải của key Holographic, nhấp vào New > DWORD (32-bit) Value, nhập IdleTimerDuration làm tên và nhấn Enter.

  1. Chọn Decimal, nhập dữ liệu giá trị cho thời gian chờ mà bạn muốn từ bảng bên dưới và nhấn OK.
Chọn Decimal, nhập dữ liệu giá trị cho thời gian chờ mà bạn muốn
Thời gian chờDữ liệu giá trị
3 phút (mặc định)180000
5 phút300000
10 phút600000
15 phút900000
20 phút1200000
25 phút1500000
30 phút1800000
45 phút2700000
1 giờ3600000
2 giờ7200000
3 giờ10800000
4 giờ14400000
5 giờ18000000
Không bao giờ0

5. Bạn có thể đóng Registry Editor nếu muốn.

Nguồn quantrimang.com